+34 933 181 882

Boquería 23 - BARCELONA

Avís legal

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les vostres dades personals, us informem el següent:

 • Responsable de l’empresa: SANOCAR, S.L.
 • CIF: B59775932.
 • Adreça: C/ Boqueria, 23 – 08002 Barcelona.
 • Telèfon: 933181882.
 • Correu electrònic: administracion@hotelcondal.es

FINALITAT:

 • Gestionar els serveis sol·licitats per al client.
 • Gestionar els serveis administratius, de facturació i comptables dels clients.
 • Gestionar les promocions comercials pels clients.

LEGITIMACIÓ:

 • El consentiment exprés del client en relació amb la finalitat promocional i d´informació de notícies sobre els productes i tractaments a través del correu electrònic o “newsletters”.
 • El compliment d´obligacions legals aplicables a la cessió de dades a tercers, organismes o autoritats públiques, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

DURADA:

 • Les dades seran conservades mentre durin els serveis amb el client, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

DESTINATARIS:

 • Cessió dades a tercers que prestin serveis als clients de l´EMPRESA, amb els quals ha subscrit els corresponents contractes d´encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors amb l´objectiu de garantir que tractaran les dades personals de conformitat amb allò establert a la legislació vigent. També se cediran a les autoritats competents en els casos que hi hagi una obligació legal.

DRETS:

 • Podeu exercir els drets d´accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les vostres dades o directament oposar-vos al tractament, o exercir el dret a la portabilitat d´aquestes. Tot això, per escrit acompanyat de còpia del document oficial que ho identifiqui dirigit al responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l´Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Política de Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva experiència. Assumim que està conforme amb això, però es pot negar si ho desitja.

Més info »